نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثر مردم انگلیس اعتقاد دارند که باید به هر طریقی از اتحادیه اروپا خارج شد.

بر اساس نظرسنجی که روزنامه دیلی تلگراف روز دوشنبه (21 مرداد ماه) نتایج آن را منتشر کرده، اکثر مردم انگلیس معتقدند که بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس باید لندن را به هر طریقی از اتحادیه اروپا خارج کند حتی اگر ضروری باشد پارلمان را تعلیق کند؛ موضوعی که جانسون خود به آن اشاره کرده است. جانسون اعلام کرده که روز 31 اکتبر (9 آبان) چه توافقی با بروکسل حاصل شود و چه توافقی بدست نیاید، انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد این در حالی است که بسیاری از نمایندگان انگلیسی مخالف خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا هستند. بر اساس نتایج نظرسنجی کامرس 54 درصد پاسخ دهندگان با این موضوع اعلام موافقت کردند که جانسون باید برگزیت را به هر طریقی انجام دهد حتی اگر ضرورت داشته باشد پارلمان را تعلیق کند تا جلوی این موضوع را بگیرد که نمایندگان مانع از اجرای برگزیت شوند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که حمایت‌ها از حزب حاکم محافظه کار افزایش یافته و به 31 درصد رسیده که 6 درصد افزایش نشان می‌دهد.