بلوک‌های سیاه و جلیقه زردها، دفتر نمایندگی رومن گرو، عضو مجمع ملی فرانسه و حزب جمهوری به پیش پارلمان این کشور را در شهر پرپینیان غارت کردند. به گزارش فرانس اینفو تی وی، 300 نفر از جلیقه زردها روز شنبه (پنجم مرداد ماه) در حاشیه سی وهفتمین شنبه‌های سیاه به همراه تعدادی از بلوک‌های سیاه، شیشه های دفتر نمایندگی رومن گرو را با چکش و سنگ شکستند و سعی داشتند که آن‌جا را به آتش بکشند. رومن گرو که در 18 ژوئن (27 تیر ماه) 2017 به عضویت مجمع ملی فرانسه درآمده و نماینده پیرنه شرقی این کشور است، در توئیتر خود نوشت: من نمی‌توانم این خشونت علیه جمهوری و ارزش‌های آن را بپذیرم. عزم و اراده من برای خدمت به هموطنان هم‌چنان باقی است.

پرپینیان شهری در جنوب ایالت لانگدوک روسیون فرانسه است. بلوک سیاه چند دهه است که در اروپا و آمریکا فعالیت دارد اما جلیقه‌ زردها یک جنبش اجتماعی نوین است که در نوامبر 2018 (آبان ماه) در فرانسه پدید آمد.

در پی اعتراض‌های جلیقه زردها، نفوذ بلوک‌های سیاه به جمع آنها به معضلی تازه برای دولت امانوئل مکرون تبدیل شده و نگرانی مقامات فرانسوی را به‌دنبال داشته است.