معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان درباره میزان رشد تولید این شرکت در 7 ماهه نخست سال جاری گفت: میزان تولید آهن اسفنجی در هفت ماهه اول سال ۹۷، ۹۷۲۰۸۹تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/10 درصد افزایش تولید را شاهد بوده ایم . 

محمدجعفر پارسی با بیان این مطلب در ادامه افزود: برنامه ششماهه دوم سال جاری فولاد هرمزگان، تولید تختال به میزان1میلیون و 500هزارتن است و از این میزان در ششماهه اول سال 736هزارتن تولیدشده که 6درصد افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشته است . 

وی درباره تولید ششماهه دوم فولاد هرمزگان گفت: ما براساس سفارش مشتری تولید و بسته به شرایط بازار تولید خواهیم داشت . 

به گفته پارسی، فولاد هرمزگان، اسلب (تختال) تولید میکند و این محصول فولاد هرمزگان (تختال)، به کلاف گرم تبدیل میشود . 

وی درباره اینکه آیا امکان دارد رکورد تولید نیز در سال جاری شکسته شود، عنوان کرد: با توجه به بازار فعلی پیش روی ما، شرکت بر اساس سفارش مشتری محصول را تولید و عرضه میکند . 

پارسی با بیان این مطلب در ادامه سخنانش به تولید اسفنجی به میزان 1میلیون و 620هزارتن در سال 97 اشاره کرد . 

وی درباره تأمین ماده اولیه نیز گفت: حدود 47 درصد از خرید شرکت فولاد هرمزگان به گندله اختصاص دارد و این در حالی است که اکنون صادرات گندله برای تولیدکنندگان درآمد بیشتری داشته و تولیدکنندگان ترجیح دادند که محصولاتشان را صادر کنند و اکنون فولادسازانی همچون ما با مشکل تأمین گندله روبرو شدهاند. البته فولاد هرمزگان در شرایط فعلی برای انجام تعمیرات و اموری از این قبیل فعالیت را متوقف کرده اما اکنون بشدت با مشکل تأمین گندله روبرو هستیم . 

پارسی افزود: فولاد هرمزگان بخش عمدهای از گندله موردنیاز خود را از گلگهر کرمان تأمین میکند و بخشی را از زرند و سنگان، اما اکنون قرار بر این شده تا از شرکت چادرملو نیز برای تأمین گندله اقداماتی انجام دهیم . 

در تکمیل صحبت ها ی پارسی،قویدل مدیر احیا مستقیم افزود: کارکنان پرتلاش واحد احیا مستقیم شرکت فولاد هرمزگان با تکیه بر دانش و استعانت از خداوند متعال در هفت ماهه اول سال 1397 موفق به تولید 972089 تن آهن اسفنجی گردیدهاند که نسبت به مدت مشابه در سال 1396 با تولید 882243 تن ، به میزان 10.2 درصد رشد داشته است. همچنین این واحد تولیدی موفق به ثبت 3 رکورد درتولیدآهن اسفنجی در سال 97 شد، یکی از آنها ثبت رکورد 77 هزار و 860 تن آهن اسفنجی در مدولB در فروردین ماه سال 97  وثبت رکورد 80 هزار و 829 تن درخرداد 97  در مدولA بوده است. همچنین در خرداد سال 97 رکورد دیگری در مجموع تناژ تولیدی هردو مدول به میزان 158 هزار 241 تن  به ثبت رسید . 

از دیگر موارد قابل اشاره علیرغم موارد کیفی اشاره شده فوق، افزایش درصد کیفیت آهن اسفنجی نسبت به تناژ تولیدی ماهیانه است که این مورد جزء اهداف استراتژیک فولاد هرمزگان بوده و 95 درصد متالیزاسیون آهن اسفنجی تولیدی در 6 ماهه ابتدای سال بیش از 92 درصد بوده است . 

کار گروهی ، برگزاری جلسات کیفی متعدد در سطوح مختلف ، متعهد بودن به اهداف سازمان و پایش شاخص های استراتژیک و تولیدی ، تعریف پروژه های بهبود از جمله کارهای مستمری است که در فولاد هرمزگان جهت رسیدن به محصول کیفی در دستور کار همهی پرسنل کارکنان قرار دارد و سبب دستیابی به رکوردهای کمی و کیفی شده است .