با تلاش و همت کارکنان واحد احیا مستقیم شرکت فولاد هرمزگان، تعمیرات پیشگیرانه اسکرابرهای مدول A   و B   واحد احیا مستقیم با موفقیت انجام شد . 

سرپرست نت مکانیک احیا مستقیم در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی گفت: با بازرسی های روزانه نت مکانیک و تولید آثاری از وجود پکینگ در خروجی اسکرابر کولینگ مدول A مشاهده شد که پس از برگزاری جلسات عیب یابی و بررسی آن با تیم های تولید و برنامه ریزی تعمیرات و به منظور جلوگیری از پیشرفت خرابی و ایجاد خسارات بیشتر برنامه تعمیرات یک هفته ای برای مدول A در نظر گرفته شد که علاوه بر تعمیرات اساسی اسکرابر کولینگ ، در همین فاصله تعمیرات و PMهای اسکرابرتاپ ، کمپرسورهای پروسس  و  PMریفرمر نیز انجام گردید. اکبر زین الدینی میمند افزود: با توجه به نوع خرابی بوجود آمده از ناحیه جی بولت های استفاده شده در اسکرابر کولینگ مدول A ، احتمال خرابی مشابه در مدول B نیز داده شد که پس از بررسی های دقیق تر آثار وجود پکینگ در ساکشن کمپرسور کولینگ مدول B مشاهده گردید. لذا با توجه به قطعی گاز هر دو مدول از این فرصت استفاده شد برنامه تعمیرات یک هفته ای مشابه نیز برای مدول B دیده شد که با موفقیت به پایان رسید. وی بیان داشت: این تعمیرات در حالی زودتر از موعد مقرر با موفقیت و بدون حادثه به پایان رسید که اگر این خرابی شناسایی و رفع نمی گردید احتمال تخلیه اضطراری کوره ها بسیار زیاد بود که این امر می توانست باعث بروز حوادث و توقف طولانی مدت کوره ها شود.  وی در پایان از تمام واحد های تعمیراتی و خدماتی که در انجام موفق این تعمیرات مشارکت داشتند قدردانی نمود.