مهدی الیاسی

 اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه کارشناسان واقع شده و همچنین به شکل یک مسئله قابل لمس مورد توجه عامه مردم قرار گرفته است.

در جوامع امروزی اهمیت حفاظت محیط زیست امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد و بدون شک اقدام و اجرای هر گونه برنامه نیاز به دانش کافی و شناخت لازم از محیط زیست و آلاینده های آن دارد.

بحران های زیست محیطی ناشی از آلودگی ها هم اکنون بسیاری از کشورها را به طرز خطرناکی تهدید می کند از این رو کشورها با حفاظت جدی و منطقی از محیط زیست خود و برنامه ریزی های علمی می توانند این بحران های زیست محیطی را کنترل نمایند.

با توجه به تاثیر محیط زیست در زندگی و به طبع آن بقای انسان، حفاظت از محیط زیست امری ضروری تلقی می شود از این رو برای دستیابی به این هدف، شناخت مواردی که زمینه آلودگی محیط زیست را فراهم می کنند بدیهی به نظر می رسد.

صنعت فولاد نیز به دلیل ماهیت خود از جمله بخش‌هایی است که ضرورت دارد در جلوگیری از آسیب‌رسانی به محیط زیست و بهبود آن، بیشترین همکاری را داشته باشد. نگاهی به میزان توجه شرکت فولاد مبارکه به عنوان اصلی‌ترین شرکت فولادسازی کشور، در این میان حائز اهمیت است.

عملکرد زیست محیطی فولاد  مبارکه

فولاد مبارکه در راستای حفط و صیانت از محیط زیست اقدامات و کوشش‌های بسیاری داشته است. شرکت فولاد مبارکه جزو اولین شرکت‌هایی است که موفق به دریافت استانداردISO14000    شامل استانداردهای بین‌المللی در رابطه با سیستم‌های زیست محیطی شده و روند سرمایه گذاری این شرکت در بحث محیط زیست به یک بنچ مارک برای صنعت فولاد تبدیل شده است.

همچنین شرکت فولادمبارکه روی مباحث زیست محیطی همچون فیلترینگ و کاهش آلایندگی های محیطی بشدت در حال فعالیت است. پالایش گرد وغبارها و فیلترینگ آنها، همچنین جلوگیری از نفوذ آلایندگی به آب‌های سطحی و عمیق و پالایش پساب‌های کارخانه خود اقدام کرده و عملا در استاندارد خوبی از زاویه رعایت مسائل زیست محیطی قرار دارد.

بهبود  عملکرد زیست محیطی

یکی از اهداف  کلان  شرکت فولاد مبارکه اصفهان همزمان با توسعه  کمی  در ظرفیتها  و افزایش تنوع و کیفیت محصولات،  بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی شرکت  بوده است. بر این مبنا شرکت فولاد مبارکه اصفهان مبادرت به تدوین  مدل مدیریت زیست محیطی جهت  بهبود مداوم عملکرد زیست محیطی  فعالیتهای خود  نموده است   که در شکل زیر  مولفه های مدل تدوین شده  و ارتباط آنها با یکدیگر   ارائه شده است .

این شرکت با  توجه به الزامات قانونی و مقررات  ملی و بین المللی  زیست محیطی از یک سو و از سوی دیگر تحلیل فرصتها و  چالشهای زیست محیطی در  پیش رو و بررسی  انتظارات  ذینفعان ، همچنین براورد  ظرفیتهای  داخلی  و نقاط قابل بهبود شرکت ،اقدام به تدوین استراتژی و در مرحله بعد تهیه برنامه عملیاتی برای محقق ساختن استراتژی ها نموده  و در ادامه آن نیز  کفایت و اثر بخشی برنامه های  انجام شده   را تحت بررسی  قرار میدهد  این شرکت بمنظور تکمیل حلقه مدیریتی مذکور فرایند بازنگری و ارزیابی استراتژی ها ی خود را بصورت  پویا و موثر در دستور کار خود  قرار داده  که حاصل این فرایند  ، بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت و رعایت  حقوق ذینفعان در راستای  عمل به مسئولیتهای اجتماعی شرکت است.

اهداف کلان زیست محیطی در شرکت فولاد مبارکه

با عنایت به مدل فوق، شرکت فولاد مبارکه اهداف زیست محیطی زیر را در سطح کلان سازمانی،تدوین و اجرایی نموده است.این اهداف شامل:

 کاهش مصرف منابع ، انرژی و آب.

 کاهش مستمر آلاینده ها و جایگزینی مواد مخرب محیط زیست.

کاهش مصرف منابع و مواد اولیه مصرفی.

تلاش در جهت ن حفظ ونگهداری فضای سبز موجود.

 کاهش تولید ضایعات و تفکیک و بازیافت آنها در حد امکان و حرکت به سوی تولید  پاک  و اقتصاد سبز.

 ارتقاءسطح آگاهی ها و توانمندیهای کارکنان

همکاری و تعامل به سازمان ها ،تشکلها و مراجع نظارتی جهت مشارکت در فرهنگ سازی عمومی و کنترلهای زیست محیطی به عنوان بخشی از مسئولیت های اجتماعی شرکت می‌باشد.

فضای سبز اطراف فولاد مبارکه

تلاش فولاد مبارکه برای حفظ محیط زیست و ایجاد فضای سبز در منطقه قابل بسیار قابل توجه است. فضای سبزی که شرکت فولاد مبارکه در اطراف خود ایجاد کرده بسیار گسترده و وسیع است و این اقدامات که با سرمایه گذاری عظیمی صورت گرفته همه نشان دهنده این است که خوشبختانه فولاد مبارکه در این زمینه موفق عمل کرده است.