جعفر آهنگران بر مکانیزه کردن فعالیت‌ها در معاونت اقتصادی و سرمایه‌‌‌‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با هدف تسریع فرایند پاسخگویی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا؛ در مراسمی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره این سازمان با اعطای حکمی معراج نادری فصیح را به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌‌‌‌گذاری این سازمان معرفی و از زحمات داریوش سلیمی تقدیرکرد.

آهنگران در این مراسم با اشاره به اینکه بیشترین حجم مراجعات مردمی و درخواست‌ها به فعالیت‌های معاونت اقتصادی و سرمایه‌‌‌‌گذاری سازمان مرتبط است اظهارداشت: سازمان منطقه آزاد کیش در استفاده ازاتوماسیون اداری در کشور پیشرو بوده و اینک نیز مکانیزه کردن فعالیت‌ها در بخش اقتصادی یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که باید به سرعت اجرایی شود.

وی ایجاد سامانه جامع فعالیت‌های اقتصادی در سازمان منطقه آزاد کیش را یک مطالبه مردمی دانست و تسریع فرایند پاسخگویی، کاهش مراجعات مردمی، شفاف‌سازی فعالیت‌ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای، و همچنین افزایش قدرت نظارتی درجهت سنجش عملکرد را مهم‌ترین مزایای مکانیزه کردن کامل فعالیت‌ها در بخش اقتصادی سازمان عنوان کرد.

سرپرست جدید معاونت اقتصادی و سرمایه‌‌‌‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیز با بیان اینکه سهولت درفرایندها و شفافیت، سرلوحه فعالیت‌های این معاونت خواهد بود، گفت: با کمک همکاران پر تلاش معاونت اقتصادی در جهت مشتری‌مداری، قانون‌مداری و تحقق شعار کیش برای همه حرکت خواهیم کرد.

معراج نادری فصیح تاکیدکرد: با سرعت بخشیدن به روند ارائه خدمات، کوتاه کردن فرایندها و دقت نظر درتمامی بخش‌ها، برای کمک به تولید، پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و مانع‌زدایی‌ها تلاش خواهیم کرد.