مدیرعامل شرکت تامین آب اصفهان صفه گفت: در عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان شرکت فولاد مبارکه به عنوان مهمترین سهامدار این شرکت سهم مهمی در پیشبرد این ابرپروژه دارد.

سید محمود حسینی درباره عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان اظهار کرد: شرکت تامین آب اصفهان صفه در دی ماه ۹۷ پس از هماهنگی با ایمیدرو و شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس به جنوب شرق کشور اعم از هرمزگان، گل گهر، مس سرچشمه و فولادچادرملو شکل گرفت.

وی افزود: در حال حاضر سهامداران عمده شرکت تامین آب اصفهان صفه شرکت فولاد مبارکه، پالایشگاه اصفهان، ذوب آهن، شهرداری اصفهان، اتاق بازرگانی و سازمان همیاری شهرداری های اصفهان است.

مدیرعامل شرکت تامین آب اصفهان صفه با اشاره به اساسنامه این شرکت تصریح کرد: اساسنامه شرکت تامین آب اصفهان صفه اجازه فعالیت های مختلف تامین آب صرفا با اهداف صنعتی و معدنی را از منابع درون سرزمینی و برون سرزمینی در دستور کار قرار داده است.

وی اضافه کرد: طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان در راستای تامین کمبود نیاز آبی صنعت استان اصفهان است و این انتقال آب در هفت مسیر توسط شرکت مشاوره ای «طوس آب» از ابعاد مختلف نظیر هزینه و قیمت تمام شده و زمان اجرا بررسی شد تا در نهایت مسیری که از نظر آبگیر و آب شیرین کن با شرکت خلیج فارس مشترک است، انتخاب شد.

حسینی با اشاره به اینکه ۳۸۰ کیلومتر از مسیر انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان با شرکت خلیج فارس مشترک است، گفت: در حال حاضر شرکت مهندسین مشاور یکم به عنوان مشاور و شرکت زاینداّب به عنوان مدیر طرح انتخاب شده اند و مشغول فعالیت هستند.

مدیرعامل شرکت تامین آب اصفهان صفه در ادامه گفت: شرکت فولاد مبارکه سهم مهم و قابل توجهی از این پروژه را بر عهده دارد و از هفت سهامدار موجود، دو سهامدار به این شرکت تعلق دارند.

وی افزود: مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه از ابتدای کار همواره با راهبری و هدایت به عنوان رئیس هیئت مدیره از این پروژه حمایت کردند و انسجام بخشی ها به همت مدیریت شرکت فولاد مبارکه انجام شد.

حسینی تعریف بازه ۵ ساله برای این ابرپروژه را معقولانه توصیف کرد وگفت: پروژه انتقال اب از خلیج فارس به استانهای کرمان و یزد پس از ۷ سال به بهره برداری رسیده است و امیدواریم با اعمال مدیریت ارزش و زمان بتوانیم هزینه ها را کاهش دهیم و در صورت تامین به موقع کالا و سرمایه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان حتی کمتر از ۵ سال به بهره برداری برسد.

طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان آب پایدار صنایع را تضمین می کند

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه گفت: تمام صنایع استان اصفهان کمتر از 5 درصد آب از حوضه زاینده رود برداشت می کنند و سهم شرکت فولاد مبارکه کمتر از یک درصد است و پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان آب پایدار صنایع را برای تولید تضمین می کند.

جواد نیلی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی فرایند تولید فولاد، آب پایدار است. این درحالی است که در سالهای اخیر نوسانات زیادی در بارش ها داشتیم و همین موضوع شرکت فولاد مبارکه را برآن داشت که در ابرپروژه طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان مشارکت داشته باشد تا آب پایدار را از دریا تامین کند.

وی افزود: عملیات انتقال آب خلیج فارس به اصفهان صرفا با اهداف صنعتی و معدنی انجام می شود و سهم شرکت فولاد مبارکه در این طرح در میان سهامداران از همه بیشتر است.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: در حال حاضر سهامداران عمده شرکت تامین آب اصفهان صفه که مجری طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان است؛ شرکت فولاد مبارکه، پالایشگاه اصفهان، ذوب آهن، شهرداری اصفهان، اتاق بازرگانی و سازمان همیاری شهرداری های اصفهان است.

وی اضافه کرد: ایجاد کوریدور برای عبور لوله های انتقال آب، زمان بر است که خوشبختانه با احداث این کوریدور در استانهای کرمان و یزد و سهیم شدن اصفهان هم در بخشی از این کوریدور زمان ذخیره شد و اگر شرکا به تعهدات خود عمل کنند این ابرپروژه در کمتر از 5 سال به بهره برداری می رسد.

نیلی سهم صنایع را در برداشت از زاینده رود ناچیز دانست و افزود: تمام صنایع استان اصفهان کمتر از 5 درصد آب از حوضه زاینده رود برداشت می کنند و سهم شرکت فولاد مبارکه کمتر از یک درصد است و پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان، آب پایدار صنایع را برای تولید تضمین می کند.

با انتقال آب خلیج فارس به اصفهان باید برداشت صنایع از زاینده رود به حداقل برسد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: طرح انتقال آب خلیج فارس با هدف تامین آب پایدار صنایع است و امیدواریم با بهره برداری از این پروژه برداشت صنایع از حوضه زاینده رود به حداقل برسد و معادل این آب به بخش کشاورزی تخصیص یابد.

مهرداد مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان اظهار کرد: اجرای این پروژه می تواند به منابع آبی پایدار صنایع بیانجامد و تاثیر غیر مستقیم بر بخش کشاورزی دارد.

وی افزود: امیدواریم با بهره برداری از این پروژه برداشت صنایع از حوضه زاینده رود به حداقل برسد و معادل این آب به بخش کشاورزی تخصیص یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان صرفا با اهداف صنعتی و معدنی دنبال می شود و با تامین آب پایدار صنایع از این طرح می توان به بخشی از نیاز کشاورزی پاسخ داد. وی افزود: از ابتدای سال زراعی جاری آبی به بخش کشاورزی تخصیص پیدا نکرده است و امیدواریم با بارشهای مطلوب پس از عید آب کشاورزی تامین شود.

فولاد مبارکه بیشترین سهامدار طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان شرکت فولاد مبارکه بیشترین سهامدار این ابرپروژه است و مابقی سهامداران شامل ذوب آهن، پالایشگاه اصفهان، شهرداری کلانشهر اصفهان، سازمان همیاری های شهرداری و اتاق بازرگانی می شود.

سید حسن قاضی عسگر اظهار کرد: اجرای انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان پروژه ای است که سالها مطرح بود تا با تشکیل شرکت تامین آب اصفهان صفه در فاز عملیاتی قرار گرفت.

وی افزود: شرکت فولاد مبارکه بیشترین سهامدار این ابرپروژه است و مابقی سهامداران شامل ذوب آهن، پالایشگاه اصفهان، شهرداری کلانشهر اصفهان، سازمان همیاری های شهرداری و اتاق بازرگانی می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان داشت: سهامداران شرکت تامین آب اصفهان صفه متعاقب با سهمیه خود موظف هستند هزینه های این پروژه را تامین کنند.

وی اضافه کرد: با عزم راسخ سهامداران، این ابرپروژه می تواند کمتر از بازه تعریف شده 5 ساله به انتقال آب خلیج فارس به استان اصفهان منجر شود.

قاضی عسگر تصریح کرد: خط سوم انتقال آب خلیج فارس به اصفهان در همان مسیر انتقال آب به چادرملو به اصفهان است و دیگر نیازی به آزادسازی مسیر نیست.

وی افزود: از آنجا که در قانون ثبت شرکت ها مکلف شده است، سهامداران آورده خود را مطابق با سهم خود پرداخت کنند و اگر این اتفاق نیفتد شرکت افزایش سرمایه می کند؛ قطعا تمام سهامداران این پروژه به تعهدات مالی خود پایبند خواهند بود تا هرچه زودتر آب پایدار صنایع از این طریق فراهم شود.