مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، از اجرای طرح مدیریت ریسک ایمنی برخورد در فرودگاه بین‌المللی کیش با هدف افزایش ایمنی پروازها خبرداد. به گزارش ایلنا، علی عرب از طرح جمع آوری و انتقال آهوان فرودگاه بین‌المللی کیش براساس دستورالعمل‌های بین‌المللی (ICAO) و سازمان هواپیمایی کشوری و اجرای بخشنامه فرآیند «مدیریت ریسک ایمنی برخورد پرندگان و حیوانات» خبر داد. وی برقراری حمل ونقل هوایی ایمن در فرودگاه بین‌المللی کیش، تامین ایمنی پروازها و جلوگیری از برخورد پرنده‌ها و حیوانات با هواپیما، تأمین سلامت مسافران و پیشگیری از خسارات و تلفات احتمالی را از جمله اهداف اجرای این دستورات عنوان کرد. علی عرب در ادامه افزود: طرح مدیریت ریسک ایمنی برخورد با آهوان در فرودگاه بین‌المللی کیش و انتقال آهوها از محدوده فرودگاهی به بیرون محوطه فنس کشی شده، با هدف حفظ زندگی آهوان کیش و جلوگیری از مخاطرات پروازی انجام شد. مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش گفت: این آهوان پیش از نو سازی و ترمیم حصار فرودگاه داخل محدوده شده بودند و پس از بازسازی و تکمیل فنس کشی، امکان ورودآنها به محدوده فرودگاهی وجود نخواهد داشت.