سیدمهدی نقوی با اعلام این خبر گفت: فولادمبارکه سرمایه گذاری و برنامه ریزی جامعی برای این روش انتخاب و استخدام متقبل شده است و از این بابت بر خود مبالیم که در این فرآیند بهترین ها انتخاب می شوند.

وی افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا حفظ سلامتی داوطلبان دغدغه بزرگ مدیریت فولادمبارکه و سایر متولیان برگزاری آزمون بود و این موضوع به اولویت اول مان تبدیل شده بود که خوشبختانه باید اعلام کنم واقعا از برگزاری این آزمون مشعوف شدم و امکانات و شرایطی که دوستان ما در دانشگاه اصفهان برای برگزاری این آزمون آماده کرده بودند، می تواند مرجعی برای برگزاری همه آزمون‌ها در کشور باشد.  

هر چندسال یکبار باید نیروی جوانِ تازه فارغ التحصیل شده و آماده به شرکت اضافه شود تا فرآیند یادگیری و انتقال دانش صورت گیرد و طی سالیان متوالی بتوانند جایگزین پیشینیان خود شوند.

کما اینکه این اتفاق از سال ۱۳۸۰ تاکنون انجام شده و نیروهای جدیدی که وارد شرکت می شوند، هم از کارکنان قدیمی آموزش های لازم را فراگرفته اند و هم علمِ به روزتری داشتند و ارتباطشان با منابع علمی و دانشگاهی بیشتر بوده است به همین دلیل آن ها می توانند در سیستم موثر تر باشند.

دوستانی که امروز وارد اولین مرحله آزمون فولادمبارکه شده اند باید بدانند راه خیلی طولانی در پیش دارند و بعد از گذراندن تمام دوره های آزمونی و انتخابی، برنامه آموزش و فراگیری آنها تازه در فولادمبارکه شروع خواهد شد.

پس از آن فرهنگ بهبود مستمر و یادگیری مستمر را به آنها آموزش داده خواهد شد تا دائما یادبگیرند و خود ارتقاء یابند و با فکر کردن و پیشنهاد دادن در سیستم های جاری فولاد مبارکه رشد کنند، تجارب خودشان را ثبت کنند و بتوانند از تجارب دیگران استفاده کنند و در نهایت سازمان را در مسیر تعالی بیشتر رهنمون شوند.