شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO9001:2015  از شرکت SGS شد.

این شرکت در جهت مدیریت و بهبود فرآیندهای خود و  با توجه به شرایط کرونایی و با رعایت کلیه موارد مربوط به حفظ و امنیت اطلاعات در مورخه 20 و 21 اردیبهشت سال جاری از طرف شرکت SGS مورد ممیزی از را دور قرار گرفت و توانست گواهینامه‌ مربوطه را دریافت کند.  ارباب زاده، مدیرعامل شرکت نیز ضمن تقدیر و تشکر از کلیه کارکنان و همت و همکاری تمامی واحد ها و مشاوران شرکت فولاد مبارکه عنوان نمودند: نگاه سازمان در این حوزه نه صرفاً کسب گواهینامه، بلکه اصلاح فرآیندها و ساختارها و کمک به بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمان است  و این گواهینامه ابتدای راه برای مدیریت کیفیت شرکت است و همکاری تمامی واحدها و پرسنل را در جهت اجرای هرچه بهتر فرآیندهای سازمان مهم و حیاتی می نماید.