طرح مشترک برخورد با کرایه غیرقانونی موتورهای شارژی از شنبه20 بهمن، با همکاری اداره اجرائیات، نیروی انتظامی و مدیریت حراست سازمان منطقه آزاد کیش آغاز شد.

به گزارش ایلنا؛ علی ابراهیمی معینی، مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری با بیان این که در این طرح به 3 تخلف عمده در کرایه غیرقانونی موتورهای شارژی توجه می شود، افزود: تردد موتورهای شارژی در مسیرهایی غیر از پیست دوچرخه، کرایه دادن موتورهای شارژی از سوی افراد عادی بدون داشتن مجوز قانونی و نیز کرایه موتور بالاتر از نرخ مصوب سازمان که نارضایتی گردشگران را در پی داشته؛ از جمله تخلفات بررسی شده در این طرح است.

با اجرای این طرح، تاکنون بیش از 5 موتور شارژی در مسیر اسکله تفریحی توقیف و روانه پارکینگ شدند.