حذف اثرلایه کروماته در ورق‌های گالوانیزه

با به ثمر رسیدن پروژه تحقیقاتی مشترک میان کارشناسان شرکت فولاد مبارکه و دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان اثرلایه کروماته در ورق‌های گالوانیزه حذف شد و رضایت‌مندی مشتریان در این حوزه افزایش یافت.

مهندس فرایند گروه فنی تولید ناحیه نورد سرد ضمن اعلام این خبر گفت: این پروژه در  سال ۹6 تعریف شد و در همین زمینه مقاله‌ای در سمپوزیوم فولاد سال 97 به‌صورت حضوری ارائه گردید. در ادامه با تلاش تیم پژوهشی متشکل از دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و با همکاری واحدهای تولید ورق گالوانیزه و تحقیق و توسعه و فنی پشتیبانی، طرح پژوهشی «ارزیابی جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای ورق‌های گالوانیزه دارای اضافه جرم پوشش کروماته در لبۀ ورق» به بار نشست.

جمال آشوری با اشاره به چکیده این پروژه اظهار کرد: بررسی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد ضخامت پوشش روی تأثیر به‌سزایی بر موقعیت و عرض منطقه مجاز جوشکاری دارد. پوشش‌های کروماته بر روی ورق گالوانیزه دارای مقاومت الکتریکی کمی است، در‌حالی‌که کاهش ضخامت پوشش کروماته برای مصارف قطعات توصیه شده است. با وجود این، پوشش کروماته رسوب‌کرده در کنارۀ ورق گالوانیزه منجر به ایجاد ترکیبات اکسیدی و نامحلول در لبۀ ورق، ایجاد ترک و حفرۀ دارای هوا در اطراف پوشش و در نتیجه تغییر در مقاومت الکتریکی پوشش می‌شود.

وی با بیان این‌که با اعمال فرایند سطحی پیشنهادی بر لبه ورق در خانۀ مشتری، اثرلایه کروماته حذف شده است تصریح کرد: با این اقدام عدم رضایت مشتریان در حوزۀ جوشکاری نامناسب کاهش یافته است.

این مهندس فرایند گروه فنی تولید ناحیه نورد در پایان از زحمات مدیریت ناحیه نورد سرد، واحدهای تحقیق و توسعه، آزمایشگاه و پشتیبانی فنی مشتریان و دیگر واحدهای مرتبط، قدردانی کرد.

    

تحریم فولاد مبارکه گواه عظمت این شرکت است

سردار آل اسحاق، معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور در همایش پدافند غیر عامل شرکت فولاد مبارکه گفت: تحریم شرکت فولاد مبارکه گواه عظمت و اهمیت این شرکت است؛ بنابراین باید با هوشیاری کامل در حفظ و حراست و تداوم تولید آن بکوشیم.

بر اساس این گزارش: معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیر عامل کشور به شهدای نام آشنا در معراج الشهدای فولاد مبارکه ادای احترام کرد.

    

در هر ماه ۱۲ هزار حمله سایبری شناخته شده است

مهدی نقوی، معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه در همایش پدافند غیر عامل این شرکت اعلام کرد: در هر ماه ۱۲ هزار حمله سایبری شناخته شده است که با هوشیاری کارکنان هیچ یک از آن ها نتوانسته برای شرکت فولاد مبارکه مشکلی ایجاد کند.