مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ به میزبانی چین از ۲۹ فروردین‌ماه تا ۸ اردیبهشت برگزار می‌شود که ایران که در بخش مردان از یک ماه قبل ترکیبش را مشخص کرده، مثل همیشه یکی از مدعیان به حساب می‌آید. فدراسیون که گفته می‌شود از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده بود تا نخستین اعزام بانوان را در قهرمانی آسیا رقم بزند، درست در آخرین روزهای ریاست علی مرادی بر فدراسیون موفق به انجام این کار شد و از سوی وزارت ورزش مجوز اعزام دختران وزنه بردار صادر شد. گذاشتن اعزام دختران به آسیا کنار نزدیک بودن انتخابات شائبه‌هایی را ایجاد کرده است. دخترانی که در یک سال گذشته که تیم‌شان تشکیل شد، خبری از آنها نبود... همچنین شائبه‌ها زمانی پررنگ می‌شود که شنیده می‌شد مرادی قصد دارد با سرپرستی فدراسیون، زمینه را برای ماندگاری به عنوان رییس فراهم کند. اما با تصمیم وزارت ورزش سرپرستی این فدراسیون به شخصی بی‌طرف داده خواهد شد تا تمامی شائبه‌ها پاک شود. در هر حال این تیم بانوان است که از این ماجرا سود می‌برد و می‌تواند نخستین تجربه خود را در این تورنمنت به دست بیاورد.