دو وزنه‌بردار ایران در رنکینگ جدید المپیک که از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد، رسما صاحب سهمیه المپیک شدند. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری پس از پایان جام‌جهانی تایلند رنکینگ جدید المپیک را به روز کار کرد تا 2‌نماینده ایران که در رنکینگ ۱۰‌نفره حضور دارند رسما سهمیه المپیک را به دست آورند. طبق سیستم کسب سهمیه المپیک، ۱۰ وزنه‌بردار اول رنکینگ اوزان المپیکی صاحب سهمیه شده‌اند و هر کشور تنها یک نماینده می‌تواند داشته باشد. مصطفی جوادی با رکورد ۳۸۴‌کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ۲۰۲۳ عربستان، روی پله پنجم رنکینگ ایستاده و المپیکی شده است. علی داودی با رکورد ۴۵۴‌کیلوگرم ثبت شده در جام جهانی ۲۰۲۴ تایلند در رنکینگ چهارم است و سهمیه المپیک را گرفته است. رضا دهدار با رکورد ۳۹۰‌کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ۲۰۲۲ کلمبیا، یازدهم است و در حال حاضر سهمیه ندارد. حضور وزنه‌بردار دسته ۱۰۲‌کیلوگرم ایران در المپیک پاریس بستگی به تصمیم فدراسیون چین در انتخاب 3‌سهمیه نهایی خود برای اعزام به بازی‌ها دارد. رضا دهدار در دسته ۱۰۲‌کیلوگرم به این دلیل که نتوانست ارتقای رکورد داشته باشد و وزنه برداران ترکمنستان و ساموآ بیشتر از او وزنه زدند، در رنکینگ ۱۰‌نفره قرار نگرفت و سهمیه المپیک را از دست داد. بهترین رکورد دهدار ۳۹۰ کیلوگرم بود و این در حالی است وزنه بردار ترکمنستان رکورد ۳۹۲‌کیلوگرم و ساموآ رکورد ۳۹۱‌کیلوگرم را ثبت کردند و توانستند جزو ۱۰‌نفر اول رنکینگ المپیک قرار بگیرند. احتمالاتی در این وزن در نظر گرفته شده اگر یک وزنه‌برداری به هر دلیل از لیست خارج شد، رضا دهدار بتواند دوباره جزو رنکینگ ۱۰‌نفره قرار بگیرد. در واقع یکی از احتمالات بر این است کشورهایی که بیشتر از 3‌سهمیه دارند شاید تصمیم بگیرند در دسته ۱۰۲‌کیلوگرم نماینده نداشته باشند. تنها کشوری که چنین شرایطی دارد چین است. در واقع المپیکی شدن رضا دهدار بستگی به تصمیم فدراسیون وزنه‌برداری چین دارد.