مدتی پیش فدراسیون تنیس استونی از حضور در ایران برای شرکت در مرحله پلی‌آف گروه دو جهانی ممانعت کرد و حتی دست به شکایت زد. در این شکایت دو بار رای به سود ایران صادر شد اما پس از حادثه کرمان، استونی بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد و درنهایت روز گذشته دادگاه مستقل ورزش رای خود را صادر کرد. در این رای آمده است:«همانطور که در جریان هستید شکایت استونی از میزبانی ایران بارها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که هر بار، فدراسیون جهانی با تاکید بر میزبانی ایران بر برگزاری این بازی در تهران موافقت خود را اعلام کرد اما بعد از شکایت اخیر استونی در یک ماه گذشته و اتفاقات اخیر، این دادگاه اعلام می‌دارد که فدراسیون جهانی مکلف به برگزاری این بازی در کشوری ثالث بوده و این رای نهایی است.»  حال باید دید دیدار ایران و استونی در کدام کشور انجام خواهد شد و آیا ایران حق تعیین میزبان به عنوان کشور ثالث را دارد یا فدراسیون جهانی این کشور را معرفی خواهد کرد.