طی سال‌های اخیر کم‌تر دیده شده که سمت ریاست یک فدراسیون ورزشی خواهان نداشته باشد. معمولا نفرات زیادی چشم به این پست دارند و چندان هم فرقی نمی‌کند که این فدراسیون در چه سطحی فعالیت می‌کند. حالا اما فدراسیون تنیس‌ روی میز با این شرایط مواجه شده و به نظر می‌رسد از حالا رییس جدید این رشته مشخص است. ثبت‌نام از کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون تنیس روی‌میز به مدت ۱۰ روز کاری برگزار شد و روز گذشته به پایان رسید. این انتخابات تنها یک کاندیدا دارد و مهرداد علیقارداشی رییس فعلی فدراسیون مجددا در انتخابات شرکت کرد. دوره ریاست علیقارداشی ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد. قارداشی در دو دوره قبلی نیز رییس فدراسیون تنیس روی میز بود. قارداشی، بهنام حبیب‌زاده را به عنوان نایب رییس مردان و پریسا صمدی را به عنوان نایب رییس زنان خود معرفی کرده است که هم خودش و هم هیات رییسه او باید از اعضای مجمع رای اعتماد بگیرند.