بیست‌ودوم اسفند سال 1401 مهلت ریاست چهار ساله مهدی گودرزی در فدراسیون ترای‌اتلون به پاین رسید و وزارت ورزش و جوانان 27 فروردین سال 1402 احمد نامنی را به عنوان سرپرست در راس این فدراسیون قرار داد. حالا هشت ماه از این ماجرا می‌گذرد و هنوز ثبت نام از کاندیداها برای تصدی پست ریاست، آغاز نشده است. طبق اعلام نامنی، قرار است به زودی ثبت‌نام آغاز شود و مشکلی هم برای برگزاری انتخابات وجود ندارد. در این بین قرار است ایران در بخش بانوان قهرمانی آسیا، یک نماینده داشته باشد. مسابقات دوگانه قهرمانی آسیا قرار است در فیلیپین برگزار شود و یک ورزشکار خانم و یک آقا به این مسابقات اعزام شده‌اند. اعزام یک ورزشکار زن به مسابقات برون‌مرزی بعد از پنج سال انجام شده است و فدراسیون امیدوار است هر دو نفر بتوانند در این میدان آسیایی، صاحب مقام شوند.