مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی، دو میدان بسیار مهم پیش روی تیم ملی وزنه‌برداری است. میادینی که مدعی‌ها برای رسیدن به آن باید از فیلتر رکوردگیری رد شوند. نواب نصیرشلال سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری، صراحتا به وزنه‌برداران اولتیماتوم داده است که اگر کسی در رکوردگیری تیم ملی شرکت نکند، از مسابقات حذف خواهد شد. او در این مورد گفت:«هر کسی که در رکوردگیری خوب نباشد، قطعا حذف می‌شود. حتی حضور کیانوش رستمی که خودش تمرین می‌کند در رکوردگیری کاملا الزامی است. به او اطلاع دادیم که باید در رکوردگیری باشد. نه تنها کیانوش رستمی هر کس دیگری هم که در این رکوردگیری نباشد از اعزامش به مسابقات پیش رو معذوریم. به جز کیانوش، شرایط و فشار تمرین برای تمام بچه‌ها یکسان است و هر زمان بخواهیم می‌توانیم رکوردگیری برگزار کنیم.»