بعد از نزدیک به یک سال، روز گذشته وزارت ورزش اعلام کرد انتخابات فدراسیون سوارکاری که ۲۱ خرداد سال ۱۴۰۱ و با انتخاب مجدد مسعود خلیلی برگزار شده بود، ابطال شده است و باید مجددا تشریفات اداری و قانونی برای برگزاری مجدد مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون سوارکاری برگزار شود. البته که در ماه‌هاى اخیر وزارت ورزش سرپرست جدید براى این فدراسیون انتخاب کرده بود و حالا به نوعى این حکم را مهر تاییدى بر تصمیم خود عنوان کرد. اما با اعلام این حکم، شائبه‌اى در خصوص انتخابات کمیته ملی المپیک که ٦ شهریور سال گذشته برگزار شد، وارد شده است. در این انتخابات محمود خسروی‌وفا در رقابتی میلی‌متری با مهدی علی‌نژاد، سکان هدایت کمیته را بر عهده گرفت و رسمیت یافتن مجمع نیز میلی‌مترى رقم خورد. طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک در زمان برگزاری انتخابات، تعداد فدراسیون‌های المپیکی باید بیش از تعداد غیرالمپیکی‌ها باشد. در زمان انتخابات نیز این موضوع لحاظ شد و در دور اول انتخابات که ۵۳ عضو حضور داشتند، تعداد المپیکی‌ها به غیر المپیکی‌ها ۲۸ بر ۲۵ بود. در دور دوم در اتفاقى عجیب، دو فدراسیون غیرالمپیکی (هاشم‌اسکندری رییس فدراسیون بولینگ و بیلیارد و مسعود سلیمانی رییس فدراسیون اسکواش) به جمع اعضا اضافه شدند تا تعداد المپیکی‌ها به غیر المپیکی‌ها ۲۸ بر ۲۷ شود. ابطال انتخابات فدراسیون سوارکاری به این معنا است که حضور مسعود خلیلى به عنوان رییس وقت فدراسیون سوارکارى قانونى نبوده و با این شرایط تعداد المپیکى‌ها و غیرالمپیکى‌ها هم برابر خواهد شد! حال باید دید آیا این امکان وجود دارد که انتخابات کمیته ملى المپیک هم به دلیل برابر بودن تعداد اعضای المپیکی و غیر المپیکی ابطال ‌شود؟ این موضوع در حالی مطرح شده که کاروان ایران در تابستان باید در بازی‌های آسیایی 2022 هانگژو شرکت کند.