جام جهانی شمشیربازی زنان سابر گرجستان در حالی برگزار شد که ایران چهار نماینده در این مسابقات داشت. نمایندگان ایران البته وداع زودهنگامی با مسابقات داشتند و در مرحله گروهی و دور نخست جدول مقدماتی حذف شدند. کیانا باقرزاده در مرحله گروهی حذف شد. نجمه سازنچیان، فائزه رفیعی و شیدا عالمی در دور نخست جدول مقدماتی کنار رفتند. آنها با این حذف زودهنگام نتوانستند اتفاق خوبی را در رنکینگ جام جهانی گرجستان به دست بیاورند. به این ترتیب فائزه رفیعی در رده 109، شیدا عالمی در رده 117، نجمه سازنچین در رده 131 و کیانا باقرزاده در رده 155 قرار گرفتند.