جشن دختران هاکی

 

 

فدراسیون جهانی هاکی از سال ۲۰۱۵ روزی را در سراسر جهان به عنوان بازی جهانی دختران در نظر گرفت. هدف از برگزاری این رویداد متحد کردن جامعه هاکی با حضور همه بازیکنان بود. این جشن برای اولین بار در ایران یکشنبه‌شب با حضور تیم‌هایی از دختران هاکی‌باز شهرهای مختلف ایران در پیست بین‌المللی آیس باکس ایران مال برگزار شد و تعداد زیادی از دختران آینده‌دار هاکی ایران در آن حضور داشتند. در این شب شاد و مفرح، هاکی‌بازان رده‌های سنی مختلف حضور داشتند و در قالب تیم‌های خود چند دقیقه‌ای با هم بازی کردند و در پایان هم عکسی به یادگار گرفتند.