پس از خبر استعفای حمید سوریان از نایب‌رییسی فدراسیون کشتی، همه در انتظار واکنش علیرضا دبیر بودند. حالا با گفتگوی محمدابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون با یکی از خبرگزاری‌ها، به نظر می‌رسد سوریان در فدراسیون ماندنی شده است. نکته جالب اما واکنش دبیر به نامه استعفای سوریان بوده که در فضای صمیمی و دوستانه خود، درخواست رفیق قدیمی‌اش را پاره کرده است. امامی درباره استعفای اخیر سوریان و واکنش دبیر چنین توضیح داده است:«استعفای اخیر مربوط به یک هفته قبل است که سوریان مجددا بحث استعفا به دلیل مشکلات شخصی را مطرح کرد. او این بار استعفانامه خود را در محل فدراسیون به علیرضا دبیر تحویل داد. از آنجایی که رابطه سوریان و دبیر بسیار دوستانه و صمیمانه است و این دو قهرمان نامدار از نوجوانی با یکدیگر در یک محل بزرگ شده‌اند و با هم خیلی راحت هستند؛ دبیر با خنده و شوخی نامه استعفای سوریان را پاره کرد و با همان لحن دوستانه به او گفت تا روزی که من در فدراسیون هستم شما هم هستید. بدین ترتیب این موضوع دوستانه و به سادگی حل و بحث استعفای سوریان منتفی شد. این در حالی است که سوریان دوشنبه هم به فدراسیون آمد و همچنان به عنوان نایب رییس حضور داشت. او حتی لیست اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی را هم رویت و نظرات خود را بیان کرد. او همچنان در فدراسیون کشتی همچون سابق فعالیت می‌کند و امور محوله زیر نظر وی انجام خواهد شد.» طبق گفته امامی، دبیر پیش از این نیز که سوریان به دلایل شخصی خواهان استعفا بوده، به او گفته «این آشی است که خودتان برای من پختید، پس باید تا آخر با هم باشیم». حال باید دید سوریان این بار هم از استعفا انصراف می‌دهد و همراه دبیر می‌ماند یا شاهد اتفاق و تصمیم جدیدی از سوی او در چند روز آینده خواهیم بود.