اردوی تیم ملی وزنه‌برداری برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان با حضور 12 وزنه‌بردار برگزار خواهد شد. سعید علی‌حسینی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری در پایان رکوردگیری که برگزار کرد، ۱۲ وزنه‌بردار را به اردوی تیم ملی دعوت کرد تا از میان آنها ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی کلمبیا مشخص شود. در دسته 67 کیلوگرم حافظ قشقایی، دسته 81 کیلوگرم: حسین سلطانی، دسته 89 کیلوگرم میرمصطفی جوادی، دسته 96 کیلوگرم کیانوش رستمی و رضا بیرانوند، دسته 102 کیلوگرم رسول معتمدی و رضا دهدار، دسته 109 کیلوگرم مهدی کرمی و علی هاشمی و دسته 109+ کیلوگرم علی داودی، علیرضا یوسفی و آیت شریفی نفرات دعوت‌شده به اولین اردوی تیم ملی هستند.