دونده ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا تاریخ سازی کرد و مدال طلا گرفت. به گزارش ایسنا، در سومین روز از مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان آسیا امروز (یکشنبه) نازنین فاطمه عیدیان در دوی ۴۰۰ متر بامانع مدال طلا گرفت و تاریخ سازی کرد. عیدیان در فینال این ماده با ثبت زمان ۱:۰۱.۰۴ دقیقه عنوان نخست مسابقات را از آن خود کرد و اولین مدال طلای تاریخ دوومیدانی زنان ایران در قهرمانی آسیا را به دست آورد. زنان دوومیدانی ایران پیش از در هیچ رده سنی موفق به کسب مدال طلای قهرمانی آسیا در فضای باز نشده بودند و عیدیان برای اولین بار مدال طلا گرفت.