مجمع انتخابات فدراسیون تیروکمان برای احراز پست ریاست فدراسیون ۱۸ اردیبهشت برگزار می‌شود و صلاحیت سوابق مدیریتی پنج کاندیدا برای شرکت در انتخابات پس از بررسی در کمیسیون تطبیق و تجدیدنظر از سوی مراجع ذی‌صلاح مورد تایید قرار گرفت. غلامرضا شعبانی‌بهار، حجت‌الله واعظی، رضا کیارستمی، محسن باقریان و محمدعلی حسینی کاندیداهایی هستند که صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به این که سوابق مدیریتی ۶ کاندیدا از سوی وزارت ورزش و جوانان برای احراز پست ریاست فدراسیون تیروکمان به تایید رسیده است، به نظر می‌رسد که سکینه قاسم‌پور کاندیدای ششم که تنها خانم کاندیدای احراز پست ریاست این فدراسیون است، همچنان در انتظار تایید صلاحیتش از سوی مراجع ذی‌صلاح در کمیسیون تطبیق و تجدید نظر برای شرکت در انتخابات است. البته تجربه نشان داده صلاحیت کاندیداها همیشه همزمان اعلام نمی‌شود و بعضا کاندیداها در فاصله کوتاه چند روزه تا زمان انتخابات تاییدیه صلاحیت خود را دریافت می‌کنند.