بودجه کمیته ملی المپیک قرار است از 216 میلیارد تومان به مرز 300 میلیارد تومان برسد و این نهاد به دنبال رایزنی است که بودجه کمیته در سال 1401 به عدد 300 میلیارد تومان برسد. کمیته ملی المپیک برای حضور عزت‌مندانه در سه رویداد مهم که در سال 1401 پیش رو دارد، (بازی‌های کشورهای اسلامی، بازی‌های آسیایی و المپیک آسیایی جوانان) مبلغی در حدود 180 میلیارد تومان به صورت مجزا از بودجه‌اش نیاز دارد. در واقع اگر مجلس این ارقام را تصویب کند، کمیته ملی المپیک 300 میلیارد تومان به علاوه 180 میلیارد تومان برای سال 1401 خواهد داشت.