پس از پایان جام جهانی شمشیربازی سابر گرجستان، رنکینگ انفرادی و تیمی سابریست‌ها مشخص شد. در بخش مردان، سه نماینده ایران صعود داشتند و علی پاکدامن به عنوان نفر اول ایران در رنکینگ جهانی، توانست به رده ۱۴ جهان صعود کند. تیم سابر ایران نیز همچنان جایگاه ششمی جهان را حفظ کرد. تیم ایران در این جام جهانی مقام پنجم را به دست آورد. در بخش دختران نیز حضور در جام جهانی روی بهبود جایگاه‌شان در رنکینگ جهان تاثیرگذار بود. به گونه‌ای که فائزه رفیعی، کیانا باقرزاده و نجمه سازنچیان بیش از ۱۰ پله در رنکینگ صعود کردند و پریماه برزگر چهار پله صعود داشت. در حال حاضر رفیعی با قرار گرفتن در رده ۱۵۴ جهان بهترین جایگاه را در میان نمایندگان ایران دارد. تیم سابر زنان هم توانست هفت پله صعود کند و به رده ۳۱ بیاید.