تیم ملی فوتبال بانوان که خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا 2022 هند آماده می‌کند، از 14 تا 23 دی آخرین مرحله از اردوی خود را در جزیره کیش آغاز خواهد کرد. بر همین اساس مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان 26 بازیکن را به اردو فراخواند. سمانه چهکندی، سارا دیدار، عارفه سیدکاظمی، فاطمه امینه‌برازجانی، بهناز طاهرخانی، ملیکا متولی، زهرا سربالی، ملیکا محمدی، نگین زندی، افسانه چترنور، هاجر دباغی، فاطمه عادلی، مینا نافعی، زهره کودایی، مرضیه نیکخواه، سارا ظهرابی‌نیا، ثنا صادقی، الهام فرهمند، مرضیه فیضی، یاسمن فرمانی، زهره جلالی، غزاله بنیطالبی، مریم یکتایی، زهرا معصومی، سارا قمی و محدثه زلفی نفرات‌ دعوت‌شده به این اردو هستند که سه نفرشان از لیست اعزامی خط می‌خورند. تیم ملی جمعه 24 دی عازم هند می‌شود.