به نظر می‌رسد تا زمانی که فشارها برای برکناری اینچه‌درگاهی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک به ثمر ننشیند، حواشی این رشته کم‌تر نخواهد شد. بعد از ماجرای پلمب ساختمان فدراسیون و سالن شهید آذرپی، حالا خبرهایی به گوش می‌رسد که نشان از فشار بیشتر برای کنار گذاشتن اینچه‌درگاهی دارد. شنیده می‌شود از تهران نامه‌هایی به ادارات کل استان‌ استان‌ها ارسال شده که در آن تلاش شده روسای هیات‌ها با امضای اجباری آن شرایط کنار گذاشتن اینچه‌درگاهی را فراهم کنند. طبق شنیده‌ها این موضوع تا حدی جدی است که روسایی که این نامه را امضا نکردند، با این تهدید روبه‌رو شدند که سالن‌های‌شان گرفته و هیات‌شان پلمب می‌شود و خودشان هم از ریاست برکنار می‌شوند. آنطور که گفته می‌شود در این نامه اشاره شده عملکرد اینچه‌درگاهی ضعیف بوده و به همین دلیل به دنبال برکناری او و انتخاب حمید سجادی به عنوان رییس مجمع هستند. اینکه چرا این حجم از انرژی و تمرکز صرف برکناری اینچه‌درگاهی می‌شود، در نوع خود جالب توجه است. اگر اینچه‌درگاهی تا این حد عملکرد ضعیفی داشت، طبیعتا روسای هیات‌ها تا برگزاری مجمع او را در سمت ریاست نگه نمی‌داشتند. در هر حال به نظر می‌رسد این ماجرا ادامه دارد و به این زودی‌ها خبری از آرامش در ژیمناستیک نخواهد بود.