پس از نتایج ضعیف تکواندوی ایران در بازی‌های المپیک توکیو و ناکامی در کسب مدال، جلسه دوم کمیته فنی فدراسیون تکواندو با حضور چهره‌هایی همچون هادی ساعی و یوسف کرمی به ریاست پولادگر برگزار شد. شنیده‌ها حاکی است که با توجه به نتایج به دست آمده، تغییر سرمربی تیم ملی تکواندو حتمی است و در این میان نیز روی گزینه مناسب برای جانشینی مباحثی مطرح شده است. ظاهرا فدراسیون روی یکی،دو گزینه برای جانشینی نظر دارد اما در این میان احتمال برخی مخالفت‌ها از سوی چهره‌های شاخص با حضور این افراد در راس تیم ملی وجود دارد. قرار است فدراسیون تکواندو با بررسی و تبادل نظر با قهرمانان و کارشناسان در نهایت بهترین گزینه را برای هدایت تیم ملی انتخاب کند. این در حالی است که بسیاری از اهالی تکواندو معتقد هستند که مشکل اصلی تکواندوی ایران نه در کادر فنی که در مدیریت فدراسیون است. این انتقادها از المپیک توکیو که تیم مردان موفق به کسب مدال نشد آغاز شد و کماکان ادامه دارد.