سهمیه‌های وزنه‌برداری برای حضور در المپیک توکیو در حالی نهایی شد که برخلاف تمام امیدواری‌ها سهراب مرادی و کیانوش رستمی نتوانستند وارد فهرست المپین‌ها شوند و این یعنی برگزاری مسابقات وزنه‌برداری المپیک توکیو در غیاب دو قهرمان المپیک ریو! حسین رضازاده که خود طلای المپیک ۲۰۰۰ سیدنی و ۲۰۰۴ آتن را در اختیار دارد با تاکید بر اینکه المپیک جای بزرگان است، می‌گوید که فدراسیون وزنه‌برداری باید پاسخگوی ناکامی کیانوش رستمی و سهراب مرادی در کسب سهمیه باشد؛ به خصوص با توجه به تمام حمایت‌های مالی و معنوی که از طرف کمیته ملی المپیک وزارت ورزش شد. او در این باره گفت:«آنچه مسلم است سهراب مرادی به خاطر مصدومیتی که طی یکی،دو سال گذشته گریبانگیرش شد نتوانست به سهمیه برسد، کیانوش رستمی هم به موقع برای مسابقات جهانی سوئیس ثبت نام نشد و به همین دلیل نتوانست از این رقابت‌ها برای دستیابی به امتیاز المپیک استفاده کند. در سایر رویدادهای گزینشی هم عملکرد خوبی نداشت.» وی افزود:«البته این ظاهر قضیه است. اینکه چه عواملی منجر به ایجاد چنین شرایطی برای این دو وزنه‌بردار کشورمان شد، موضوعی است که فدراسیون وزنه‌برداری باید به آن پاسخ دهد. این فدراسیون باید توضیح دهد و مشخص کند که چرا با وجود این همه هزینه‌ای که برای کیانوش رستمی و سهراب مرادی شد و امکاناتی که از طرف وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک مهیا شد، چنین نتیجه ای به دست آمد.»