وزنه‌برداری ایران در بخش زنان با وجود اینکه دو نماینده در رنکینگ دسته ۷۶ و ۸۷+ کیلوگرم داشت اما موفق به کسب سهمیه المپیک نشد. طبق قانون نفراتی که دنبال کسب سهمیه هستند یا باید جزو هشت نفر اول رنکینگ قرار می‌گرفتند و یا بهترین وزنه‌بردار قاره خود می‌شدند. دو نماینده ایران شانسی برای قرار گرفتن جزو هشت نفر اول رنکینگ نداشتند. البته الهام حسینی کار سختی برای کسب سهمیه بهترین وزنه‌بردار قاره آسیا را هم داشت چون امتیاز او کم بود. در این وزن عنوان بهترین وزنه‌بردار قاره به نماینده لبنان رسید که امتیاز او ۲۵۳۵ بود اما  حسینی ۱۵۰۵ امتیاز کسب کرده بود. نکته دیگر این است بالاتر از حسینی دو وزنه‌بردار ترکمنستان و فیلیپین نیز قرار داشتند. اما در دسته ۸۷+ کیلوگرم شانس پریسا جهانفکریان بیشتر بود. او برای کسب عنوان بهترین وزنه‌بردار قاره آسیا تنها یک رقیب از مغولستان داشت. نکته این است جهانفکریان در قهرمانی آسیا شرکت نکرد و شاید اگر این مسابقات حضور داشت می‌توانست این شانس را داشته باشد که با پشت سر گذاشتن رقیب مغولستانی خود به سهمیه المپیک برسد. مهم‌تر اینکه وزنه‌بردار مغولستان هم در قهرمانی آسیا شرکت نکرد. البته در وزن ۸۷+ کیلوگرم هنوز یک سهمیه باقی مانده است. با توجه به اینکه نماینده‌ای از قاره آفریقا در این وزن وجود نداشت، یک سهمیه این قاره باقی مانده است. از این رو فدراسیون جهانی اعلام کرد تصمیم در این  مورد را بعدا اعلام می‌کند.