فدراسیون دوومیدانی که عنوان می‌کند نگاهش همزمان با مسابقات المپیک، به بازی‌های آسیایی هم هست تیمی را روانه ترکیه کرد که در مسابقات بین‌المللی این کشور حضور پیدا کند. در همین راستا فرزانه فصیحی قهرمان دوهای سرعت کشورمان در نخستین روز از این رقابت‌ها در ماده 100 متر با ثبت حد نصاب 11.66 ثانیه در جایگاه نخست ایستاد و قهرمان شد. در این رقابت مودهاوی الشمیری از کویت با زمان 11.68 ثانیه و زواها آرماتسو از ترکیه با ثبت حد نصاب 11.75  به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. فصیحی که نخستین دوومیدانی‌کار دختر ایرانی است که موفق به کسب ورودی مسابقات جهانی شده، برای سهمیه المپیک هم تلاش می‌کند. او همچنین در مسابقات ترکیه توانست رکورد شخصی‌اش را بهبود ببخشد.