فرزانه فصیحی دونده ایران که مدتی است در اردوی برون مرزی به سر می‌برد، در مسابقات صربستان شرکت کرد و به نایب قهرمانی ماده دوی ۱۰۰ متر  دست پیدا کرد. فصیحی با ثبت زمان ۱۱.۶۱ ثانیه پس از سالومه کورا، دونده سوئیسی در جایگاه دوم ایستاد. او ضمن نایب قهرمانی رکورد شخصی خود را نیز ارتقاء داد. رکورد سابق این ورزشکار  ۱۱.۶۸ ثانیه بود که در مسابقات باشگاهی ایران به ثبت رسانده بود. فصیحی خود را برای کسب سهمیه المپیک توکیو آماده می‌کند. ورودی بازی‌های ۲۰۲۰ در ماده دوی ۱۰۰ متر زنان ۱۱.۱۵ ثانیه است.