مهدی پیرجهان دونده دوی 400 متر با مانع که از امیدهای کسب سهمیه المپیک این رشته بود، با قهرمانی در مسابقات جام امام رضا (ع) از طریق رنکینگ این سهمیه را به دست آورد. بر اساس قانون 50 نفر اول رنکینگ جهانی به المپیک دعوت می‌شوند و پیرجهان با رتبه ۲۴ به المپیک دعوت شده و ۴۰ صدم با رکورد المپیک فاصله دارد. البته این سهمیه در صورتی برای او حفظ می‌شود که در مسابقات آینده شاهد جابه‌جایی‌های زیاد ورزشکاران در رنکینگ نباشیم و به عبارتی پیرجهان بتواند خودش را در رنکینگ المپیکی حفظ کند. پیرجهان گفت:«المپیک جای کوچکی نیست و آرزوی هر ورزشکاری رقابت در المپیک است. امیدوارم سهمیه ایران در المپیک بیشتر شود تا شاهد افتخارآفرینی ایرانیان در المپیک باشیم. حدود ۶ تا هفت مسابقه دیگر تا المپیک دارم و فقط یک مسابقه داخلی دیگر را شرکت می‌کنم و در مسابقات پیش رو تلاش دارم کسب مقام کنم.»