مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون اسکی امروز چهارشنبه، ۱۷ دی در آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود تا تکلیف این فدراسیون هم مشخص شود. جواد شهلایی‌باقری، امیر غفرانی، احسان میرزاده و عباس نظریان‌مادوانی نامزدهای واجد شرایط شرکت در انتخابات فدراسیون هستند که برای کسب جایگاه ریاست اسکی با هم رقابت می‌کنند. صادق کلهر (نماینده مربیان)، سمانه بیرامی‌باهر، مرتضی جعفری، حسین کلهر (نماینده ورزشکاران)، سیدمحمد میرمحمدمیگونی (نماینده داوران) و حسن شمشکی و پیمان جانی (نماینده باشگاه‌ها) در مجمع هستند. پیش از این عبدی افتخاری به مدت چهار سال ریاست اسکی را برعهده داشت.