الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ در خصوص کسب کرسی جهانی عنوان کرد:«اولین باری است که یک ایرانی به عضویت کمیته مربیان فدراسیون جهانی در می‌آید. این موفقیت بسیار خوبی است. امیدوارم که بتوانم عضو فعالی در این کمیته باشم و کمک کنم تا هم مربیان تیراندازی ایران به جایگاه واقعی‌شان برسند و هم نقش موثری در این کمیته برای مربیان تیراندازی دنیا که یکی از نمایندگان آنها خواهم بود داشته باشم. من برای اینکه مربیان تیراندازی فعال‌تر شوند ایده‌هایی دارم که امیدوارم با شروع کار که احتمالا از آغاز سال ۲۰۲۱ باشد آنها را ارایه دهم.» او در خصوص شروع مسابقات آزاد در رشته تفنگ و اینکه چرا این مسابقات همانند رشته تپانچه در انتخابی تیم ملی برای بازی‌های آسیایی موثر نیست گفت:«چرا موثر نباشد؟ برگزاری این مسابقات به منظور کمک به آمادگی بیشتر المپین‌ها، در نظر گرفتن آنها به عنوان انتخابی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ و به منظور انگیزه دادن به همه تیراندازان کشور بود. آغاز این مسابقات یکی از درخواست‌های من برای تمدید قراردادم بود که از مردادماه مطرح شد و من امتیازات این مرحله و مراحل بعدی را برای انتخابی در نظر خواهم گرفت.»