در حالی که اتحادیه جهانی کشتی ابتدا دهم مهر و سپس چهاردهم این ماه را برای اعلام خبر قطعی برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات قهرمانی جهان مشخص کرده بود اما به نظر می‌رسد تغییرات مداوم در میزان همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان و عدم اطمینان قطعی بسیاری از کشورها از امکان حضور در رقابت‌های جهانی، اتحادیه جهانی کشتی را نیز در تصمیم‌گیری نهایی دچار تردید کرده است. اتحادیه جهانی کشتی تا تاریخ ۱۷ مهرماه به تمامی فدراسیون‌های عضو فرصت داده تا صراحتا اعلام کنند که در صورت برگزاری رقابت‌های جهانی در تاریخ‌های از پیش تعیین شده، در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد یا خیر. به نظر می‌رسد این کار در تصمیم‌گیری درباره لغو یا برگزاری رقابت‌ها کمک بسیاری خواهد کرد. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که به دلیل ادامه شیوع کرونا، درنهایت خبری از این تورنمنت نخواهد بود.