بعد از انحلال تیم دریاچه ارومیه، فروتن و حاج‌آقانیا با حضور در سازمان لیگ‌ با تیم هیات کشتی قائمشهر قرارداد رسمی امضا کردند. اما آنها با گذشت یک هفته از قرارداد با قائمشهر، بار دیگر با حضور در سازمان لیگ با تیم استقلال قرارداد رسمی امضا کردند! عباس فروتن نیز عنوان کرد که قرارداد آنها با تیم قائمشهر توسط نصیرزاده رییس سازمان لیگ پاره شده است. پس از جدال‌های متعدد مسئولین تیم استقلال و قائمشهر، کار این دو تیم به کمیته انضباطی کشید که جلسه آن هفته گذشته تشکیل شد ولی نتیجه آن هنوز اعلام نشده است. مسئولین تیم هیات کشتی قائمشهر به شدت از پاره کردن قرارداد دو کشتی‌گیر توسط نصیرزاده عصبانی هستند و گویا قصد دارند شکایتی را در اداره کارمندان دولت و حراست وزارت ورزش ترتیب دهند. نصیرزاده کاندیدای ریاست فدراسیون پرورش اندام است و باید دید این شکایت چه تاثیری در روند رسیدن او به صندلی ریاست فدراسیون خواهد داشت.