طبق مصوبات کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی برگزاری رقابت‌های جهانی جوانان و بزرگسالان جهان باید روز ۱۴ مهر در جلسه کمیته اجرایی بررسی و در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که اتحادیه جهانی بسیار خوش‌بین بود تا مهرماه از میزان شیوع ویروس کرونا کاسته شود و رقابت‌های جهانی را برگزار کند اما گویا این مهم محقق نخواهد شد. بر همین اساس بسیاری از کشورهای صاحب‌نام دنیا به دلیل سلامت ورزشکاران خود با برگزاری رقابت‌های جهانی بزرگسالان مخالف هستند، البته در این میان روس‌ها اصرار به انجام مسابقات داشتند هر چند که آنها هم دیگر خیلی پافشاری نمی‌کنند. اتحادیه جهانی کشتی هم از کشورهای دنیا نظرخواهی کرده که آیا در رقابت‌های جهانی شرکت خواهند کرد و در صورت حضور با چه تعداد کشتی‌گیر حاضر می‌شوند. ضمن آنکه بیشتر کشتی‌گیران جهان نیز تمرینات چندان چشم‌گیری را دنبال نمی‌کنند و آمادگی مطلوبی ندارند. رئیس اتحادیه جهانی به خوبی می‌داند اوضاع جهان با توجه به شیوع ویروس کرونا برای برگزاری مسابقات جهانی مساعد نیست و به همین دلیل به نظر می‌رسد در جلسه بعدی کمیته اجرایی تصمیم به لغو رقابت‌های بزرگسالان همچون رده امید گرفته شود.