با توجه به درخواست حامد حدادی مبنی بر اینکه بتواند همزمان با دو تیم داخلی و خارجی قرارداد ببندد، فدراسیون بسکتبال در این زمینه بررسی‌هایی انجام داد اما با درخواست این بازیکن موافقت نشد و آئین‌نامه لژیونرها همانند سال‌های گذشته خواهد بود. به طوری که هر بازیکن ایرانی که در لیگ‌‌های خارجی بازی کند و پس از آن بخواهد به تیم‌های لیگ برتری بپیوندد، به عنوان بازیکن خارجی محسوب می‌شود. رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال در این باره گفت:«ما در این مورد طبق آئین‌نامه عمل می‌کنیم. با هیات رییسه هم در این مورد صحبت کردم. آئین‌نامه بازیکنانی که لژیونر می‌شوند تغییری نکرده و همانند گذشته است. نمی‌شود که یک بازیکن همزمان در دو باشگاه حضور داشته باشد چون چنین چیزی در بسکتبال مرسوم نیست. بسکتبال مانند فوتبال نیست که یک بازیکن در میانه فصل به صورت قرضی به یک تیم دیگر برود.»