پس از پایان ثبت‌نام انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی صلاحیت مدیریتی ۱۳ کاندیدا مورد بررسی قرار گرفت که پنج نفر تایید نشده‌اند. بر این اساس صلاحیت مدیریتی مجید کیهانی، رییس سابق این فدراسیون رد شده و در توضیح رد صلاحیت او به گزارش سازمان بازرسی کل کشور از عملکردش در دوره تصدی فدراسیون و نظر وزارت ورزش مبنی بر عملکرد نامطلوب او در زمان چهار سال ریاست بر دوومیدانی آمده است. علاوه بر کیهانی صلاحیت مدیریتی کرمعلی ایرجی، روح‌ا... محمدی‌میرزایی، حبیب‌ا... دشتی و حمیدرضا فردین‌پور نیز تایید نشده است. این افراد به مدت یک هفته فرصت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند تا ثبت‌نام آنها مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.