نظرسنجی‌های اخیر در ژاپن نشان می‌دهد بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان مخالف برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو بدون محدود کردن حضور تماشاگران هستند. این نظرسنجی یکی از سه پیمایشی است که در دو ماه اخیر توسط پژوهشگاه دانشگاه واسدا برای تجارت ورزشی و پژوهشکده مدیریت ورزشی در دانشگاه داشیشا انجام شد. نتایج نظرسنجی روز سه‌شنبه منتشر شده است. در آخرین نظرسنجی که به مدت 6 روز به طول انجامیده، 52.7 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که آنها مخالف برگزاری بازی‌های المپیک هستند. نسبت افرادی که از برگزاری بازی‌ها بدون چنین محدودیتی حمایت کرده‌اند، در هر نظرسنجی کاهش یافته است. شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بازی‌های المپیک توکیو یک سال به تعویق بیفتد. روز یکشنبه نیز یکی از خبرگزاری‌های رسمی ژاپن در خصوص برگزاری المپیک در سال 2021 یک نظرسنجی انجام داد که نشان داد بیش از 75 درصد مردم مخالف برگزاری المپیک هستند.