در حالی که مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی حساسیت زیادی روی بحث دو شغله‌ها و چند شغله‌ها دارند، اما ظاهرا بسکتبال از این قاعده مستثنی بوده و افراد می‌توانند در آن چند شغل را با هم داشته باشند؛ بدون اینکه کوچک‌ترین ایرادی به آنها گرفته شود. مدتی قبل بود که شبنم کلاهی که رییس هیات تهران بود و سرپرستی تیم ملی بانوان را هم برعهده داشت، به عنوان دبیر فدراسیون انتخاب شد. در همان زمان انتقادات زیادی شد که طباطبایی، رئیس فدراسیون در واکنش به این انتقادها گفت:«کلاهی در صورتی که در پست دبیری فدراسیون ماندنی شود، از ریاست هیات تهران استعفا خواهد کرد» و این در حالی است که حدود 40 روز از این اتفاق می‌گذرد. همچنین جعفر محمدپور که داور بوده و مسئول انجمن بسکتبال با ویلچر، هم‌اکنون در هیات تهران هم سمت دارد و به تازگی به عنوان دبیر فدراسیون دوومیدانی منصوب شده که یعنی چهار کار همزمان در دو رشته. اینکه یک فرد چطور می‌تواند چهار کار را در دو رشته به صورت همزمان انجام دهد، قابل تامل است. این در حالی است که رامین طباطبایی به مسئولیت‌های کبیر در شهرداری گرگان و هیات بسکتبال این شهر ایراد گرفته و عنوان کرده یکی از آنها را باید انتخاب کند. اگر اولتیماتوم و قانونی وجود دارد، چرا برای همه یکسان نیست؟ حتی اگر برخی پست‌ها شغل هم به حساب نیایند، مسئولیتی هستند که باید به بهترین شکل انجام شوند.