سیدرضا صالحی‌امیری، رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص اینکه کشتی به بودجه زیادی نیاز دارد، عنوان داشت:«چند نکته در مورد کشتی باید مطرح شود؛ اول اینکه مدیریت دبیر انصافا قوی بود و مجموعه کشتی را منسجم کرد. دوم اینکه دبیر زیر ساخت‌ها را بازسازی کرد و سوم اینکه به دنبال اسپانسرها رفت. ارزیابی ما در کمیته ملی المپیک و ستاد عالی بازی‌ها از مدیریت دبیر، عملکرد بسیار مثبت است.» وی افزود:«آقای نوبخت علاوه بر توجه به ورزش قهرمانی، به کشتی نگاه ویژه‌ای دارد. او در سه مرحله کمک ویژه به کشتی داشته و خواهد داشت. من این خبر را بدهم که قرار است کمک ویژه چند میلیاردی در روزهای آتی به کشتی صورت بگیرد. نوبخت همچنین دو میلیارد امسال کمک کرد و یک کمک ویژه هم سال قبل داشت. کشتی ورزش قهرمانی نیست، بلکه بخشی از هویت ملی ما ایرانیان است بنابراین هرچه از کشتی حمایت کنیم نتیجه آن را روی سکوها خواهیم دید. ما و وزیر ورزش و آقای نوبخت موضوع کشتی را به صورت پروژه ویژه نگاه می‌کنیم.» رئیس کمیته ملی المپیک در مورد پرداخت حقوق المپیکی‌های توکیو نیز عنوان کرد:«مصوبه‌ای در ستاد عالی بازی‌ها داشتیم مبنی بر اینکه هر کسی کسب سهمیه کرد به مدت یک سال مبلغ 60 میلیون تومان در قالب دو قسط ۶ ماهه دریافت کند. قسط اول توسط وزارت ورزش پرداخت شد اما قسط دوم در تعهد کمیته ملی المپیک است که در نیم‌سال دوم سال 99 پرداخت می‌کنیم. ورزشکاران بدانند حق آنها باقی است و حتما این تعهد انجام می‌شود. اینکه ما تاکنون این پول را پرداخت نکرده‌ایم به این دلیل بوده که تخصیص بودجه نداشته‌ایم.»