لیگ هندبال رومانی که قرار بود بعد از کنترل ویروس کرونا از ۲۵ خرداد استارت بخورد با درخواست کنفدراسیون هندبال اروپا بدون معرفی تیم قهرمان و تیم‌های سقوط کننده به پایان رسید. چهار لژیونر هندبال ایران محسن باباصفری از Timisoara، شاهو نصرتی در تیم بیزائو و سیدعلیرضا موسوی و سعید حیدری‌راد در تیم دیناموبخارست در لیگ رومانی مشغول به بازی هستند. پس از این اتفاق و نیمه‌کاره ماندن مسابقات از آنجایی که دیناموبخارست یک تیم دولتی است مسئولان این باشگاه رومانیایی در جدیدترین اظهار نظر خود تصمیم گرفتند حدود ۱۵ درصد از قرارداد بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم را کاهش دهند. این در شرایطی است که تاکنون ۷۰ درصد از مطالبات تمامی بازیکنان و کادرفنی این تیم پرداخت شده و قرار است ظرف روز‌های آینده هم ۱۵ درصد دیگر به بازیکنان تیم پرداخت شود تا تسویه کامل صورت گیرد.