سمینار عمومی هیات‌های کشتی سراسر کشور در حالی برگزار شد که مهمان ویژه‌ای داشت. در این جلسه امید نوروزی دارنده مدال‌ طلای کشتی فرنگی المپیک نیز حضور یافت که در کنار علیرضا دبیر به گفت‌وگو با مدیران هیات‌های کشتی پرداخت. همچنین جلسه‌ای میان این دو در فدراسیون کشتی برگزار شد و دبیر و نوروزی بار دیگر با هم سر میز مذاکره نشستند. بعد از ملاقات این دو گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر پیشنهاد دبیر به نوروزی برای مدیریت تیم‌های ملی کشتی فرنگی مطرح شد. با توجه به اینکه این پست بعد از جدایی حسن رنگرز خالی بوده و دبیر نیز در صحبت‌های خود با رسانه‌ها تاکید کرد چند گزینه برای این پست در نظر دارد، بنابراین با توجه به شرایط این گمانه‌زنی به وجود آمد که نوروزی گزینه اصلی دبیر برای پست مدیریت تیم‌های ملی کشتی فرنگی است. با این وجود دبیر در حال حاضر برای پست مدیریت تیم‌های ملی کشتی فرنگی هنوز به جمع‌بندی نرسیده و روی گزینه خاصی زوم نکرده است. رییس فدراسیون به امید نوروزی به عنوان یکی از قهرمانان المپیک و یکی از ستاره‌های کشتی فرنگی نگاه ویژه‌ای دارد اما در حال حاضر بحثی درباره پست مدیریت تیم‌های ملی کشتی فرنگی مطرح نیست. به نظر می‌رسد که دبیر برای امید نوروزی برنامه‌های دیگری در نظر دارد که به زودی آن را اجرا خواهد کرد.