اتحادیه جهانی کشتی اسامی پنج کشتی‌گیر برتر تاریخ ایران را اعلام کرد که نام چهار آزادکار و یک فرنگی‌کار ایران در این لیست قرار دارد. بر این اساس جهان پهلوان غلامرضا تختی، حمید سوریان، عبدا... موحد، رسول خادم و حسن یزدانی به ترتیب در رده‌های اول تا پنجم برترین کشتی‌گیران ایران قرار گرفته‌اند. در این رده‌بندی مرحوم جهان پهلوان غلامرضا تختی با یک طلا و دو نقره المپیک، دو طلا و دو نقره جهان و یک طلای بازی‌های آسیایی در جایگاه نخست قرار دارد و عنوان بهترین کشتی‌گیر تاریخ ایران را به دست آورده است. حمید سوریان فرنگی‌کار سابق ایران با یک طلای المپیک، ۶ طلای جهان و دو طلای آسیا در جایگاه دوم برترین کشتی‌گیر تاریخ ایران جای گرفته است. عبدا... موحد آزادکار سال‌های دور ایران نیز با یک طلای المپیک، پنج طلای جهان و دو طلای بازی‌های آسیایی در رده سوم قرار دارد. رسول خادم دارنده یک طلا و یک برنز المپیک، دو طلا و یک نقره جهان، یک طلا و یک نقره بازی‌های آسیایی و پنج طلای آسیا نیز در رده چهارم برترین‌های تاریخ کشتی ایران جای گرفته است. اما رده پنجم و آخر این رده‌بندی نیز به حسن یزدانی آزادکار حال حاضر ایران اختصاص دارد. یزدانی با یک طلای المپیک، دو طلا، یک نقره و یک برنز جهان، یک طلای بازی‌های آسیایی و یک طلای قهرمانی آسیا در رده پنجم برترین کشتی‌گیران تاریخ ایران از نگاه اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفته است.