اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی جوان‌ترین و مسن‌ترین قهرمانان المپیک در کشتی آزاد را معرفی کرد که در میان جوان‌ترین‌ها نام حسن یزدانی نیز به چشم می‌خورد. سابان ترستنا با 19 سال و 7 ماه و 9 روز از یوگسولاوی در وزن 52 کیلوگرم در المپیک 1984 لس آنجلس صدرنشین لیست جوانان است. در این فهرست حسن یزدانی با 21 سال و 7 ماه و 24 روز از ایران در وزن 74 کیلوگرم المپیک 2016 ریو نام خود را در بین جوان‌ترین‌ها قرار داده‌است. ارسن مکوکیشویلی نیز با 40 سال و 3 ماه و 11 ماه از کشور روسیه در وزن 87+ کیلوگرم المپیک 1952 هلسینکی صدرنشین مسن‌ترین کشتی‌گیر حاضر در بازی‌های المپیک است.