مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از بهره‌برداری کریدور ریلی رشت-انزلی ظرف حدود دو و کریدور ریلی رشت-آستارا ظرف حدود پنج سال خبر داد. خیراله خادمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تکمیل کریدورهای ریلی کشور و نیز توسعه راه‌آهن، اظهار کرد: در راستای تکمیل کریدورهای ریلی کشور که شامل کریدور شمال-جنوب (محور میانی کشور)، کریدور شرق به غرب و کریدور شمال-جنوب (محور شرقی کشور) اقدامات مختلفی صورت گرفته است تا بتوانیم در راستای ترانزیت هرچه بهتر کالا حرکت کنیم. وی ادامه داد: از سال گذشته و سال جاری برنامه‌ای تدوین شده است تا بر اساس آن مرکز پنج استان شامل همدان، کرمانشاه، رشت، آذربایجان غربی و شرقی به شبکه ریلی کشور متصل شوند و از این طریق بخش‌هایی از کریدور ریلی کشور تکمیل شود. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با تاکید بر اینکه مهم‌ترین کریدور ریلی کشور از بندرعباس، تهران، رشت و بندر آستارا به آذربایجان و اروپا متصل می‌شود، خاطرنشان کرد: محور قزوین-رشت مهم‌ترین و سخت‌ترین بخش پروژه این کریدور است که به عنوان ابر پروژه عمرانی کشور تلقی می‌شود. وی افزود: کریدور ریلی از بندرعباس تا تهران و از تهران تا قزوین تکمیل شده است و تکمیل کریدور ریلی قزوین-رشت در دو شاخه به انزلی و آستارا در دستور کار قرار دارد و این در حالی است که کریدور ریلی قزوین-رشت به زودی و با حضور رئیس جمهوری به مرحله بهره برداری می‌رسد.